CÔNG THỨC ĐƠN GIẢN ĐỂ ĐẠT BẤT CỨ ĐIỀU GÌ

Để đạt bất cứ điều gì trong cuộc sống, bạn cần nỗ lực rất nhiều để đạt được. Cần 4 yếu tố để tạo nên thành công mà bạn có thể đạt được

  1. CÓ CÔNG THỨC – BẠN CÓ THẦY DẪN ĐƯỜNG
  2. BẠN PHẢI CÓ KHÁT KHAO, MONG MUỐN CHÁY BỎNG LÀM NÓ
  3. BẠN PHẢI CÓ NIỀM TIN LÀM ĐƯỢC NÓ
  4. BẠN PHẢI LÀM NÓ CHO ĐẾN KHI NÓ DIỄN RA

Nếu thiếu 1 trong 4 yếu tố này thì nó vẫn có thể thành công, người ta gọi đó là may mắn.

Nếu chỉ cần 4 yếu tố này chúng ta có thể tạo ra được sự may mắn trong cuộc đời của mình.

 1,332 total views,  1 views today