Kỷ luật

Kỷ luật

Kỷ luật bản thân chính là yếu tố làm cho ta khác biệt so với đám đông bên ngoài.

Điều gì làm cho một công ty trở nên khác biệt so với công ty tốt còn lại? Đó chính là kỷ luật.

Điều gì làm cho chúng ta có một đội nhóm tuyệt vời? Đó chính là kỷ luật.

Làm gì để chúng ta có một cuộc sống tuyệt vời? Đó chính là kỷ luật.

Làm gì để chúng ta khỏe mạnh và sung mãn hơn? Đó chính là kỷ luật.

Làm gì để chúng ta có nhiều tiền hơn? Đó chính là kỷ luật.

Làm gì để chúng ta có những mối quan hệ bền vững? Đó chính là kỷ luật.